dnes je 14.8.2020

Input:

Rekreačné poukazy od 1. januára 2019

7.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:20:50

Kapitoly videa

Cieľom videoseminára je oboznámenie so schválenou novelou zákona o podpore cestovného ruchu a následne o novelizovaných príslušných zákonoch (Zákonníka práce, Zákona o dani z príjmov, Zákona o zdravotnom poistení, Zákona o sociálnom poistení, Zákona o sociálnom fonde). S platnosťou od 1.1.2019 pribudne zamestnávateľovi nová povinnosť a to  poskytnúť zamestnancom príspevok na rekreáciu. V príspevku si rozoberieme podmienky poskytnutia príspevku, výšku príspevku, zadefinujeme si pojem „rekreačný poukaz“, čo sú oprávnené výdavky na rekreáciu zamestnanca, daňové a odvodové zvýhodnenie a príspevok na rekreáciu u SZČO.                    

Obsah: podmienky poskytnutia príspevku, výška príspevku, príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu, daňové a odvodové zvýhodnenie, rekreačný poukaz, oprávnené výdavky zamestnanca na rekreáciu, príspevky na rekreáciu u SZČO.

Ing. Martina Švaňová

Ing. Martina Švaňová

Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.