dnes je 14.8.2020

Input:

Pripravované zmeny v ZDP od roku 2020 a 2021

21.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:36

Kapitoly videa

Video oboznamuje s obsahom návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorej predpokladaná účinnosť by mala nabiehať postupne od roka 2020, 2021, príp. 2022 v závislosti od typu opatrenia. V prvej časti videa je uvedený legislatívny stav návrhu novely. Ďalej nasledujú časti týkajúce sa jednotlivých oblastí zmien.

Obsah:

  1. Legislatívny stav návrhu novely ZDP
  2. Východiská návrhu novely ZDP
  3. Opatrenia obsiahnuté v návrhu novely

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.