dnes je 28.7.2021

Input:

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:43

Kapitoly videa

Témou videoseminára je návrh pripravovanej novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktoré preložilo Ministerstvo financií do medzirezortného pripomienkového konania,   mala by nadobudnúť účinnosť od 1.1.2022. Lektor sa postupne venuje jednotlivým bodom návrhu novely o účtovníctve- novelou by sa mali upraviť paragrafy od § 1 Predmetu úpravy až po § 39w Prechodné ustanovenia. detailne oboznamuje najmä o najvýznamnejších zmenách ako § 23 Register (rozšírenie verejnej časti registra účtovných závierok) a § 20 Výročná správa (náležitosti výročných správ neziskových organizácií), a paragrafy 31, 32 a 33 o účtovnom zázname, preukázateľnosti a transformácie účtovného záznamu z elektronickej podoby na listinnú a naopak.

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Pôsobil  vo viacerých audítorských spoločnostiach ako certifikovaný audítor. Počas svojej dlhoročnej praxe vykonával audit pre spoločnosti z rôznych odvetví hospodárstva. Pracoval aj ako interný audítor pre významnú spoločnosť energetického priemyslu.  Je zakladajúcim partnerom účtovno-poradenskej spoločnosti JurasConsult. V súčasnosti pôsobí ako odborník v oblasti  účtovných  služieb, spracovania daňových priznaní, ekonomického poradenstva a auditu.