dnes je 8.3.2021

Input:

Prípravné trhové konzultácie z pohľadu verejných obstarávateľov a uchádzačov

17.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:13

Kapitoly videa

Verejný obstarávateľ je pred vyhlásením súťaže oprávnený vykonať tzv. trhové konzultácie na účely prípravy súťaže a informovania hospodárskych subjektov o plánovanej súťaži. Prípravné trhové konzultácie však môžu slúžiť verejným obstarávateľom aj na podporu inovatívnych riešení a na zistenie alternatívnych spôsobov ako môže naplniť svoje potreby. V zákone o verejnom obstarávaní je postup popísaný len všeobecne avšak je jasne stanovené, že postupom realizácia prípravných trhových konzultácia nemôže dôjsť k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti. V tomto videu sa dozviete aké kroky je vhodné dodržať pri realizácia prípravných trhových konzultácií.

Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Lektor Mgr. Jozef Kubinec, MSc vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po krátkom pôsobení v advokácii začal pracovať ako špecialista na verejné obstarávanie v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, kde neskôr pracoval ako vedúci tímu strategického nákupu a verejného obstarávania. Aktuálne pôsobí na Ministerstve vnútra SR. Počas pôsobenia v tejto inštitúcii absolvoval postgraduálne štúdium verejného obstarávania na Univerzite Tor Vergata v Ríme. Štúdium v tomto programe bolo zamerané na dôkladné skúmanie environmentálnych, etických, strategických a právnych otázok v globálnom kontexte.