dnes je 11.5.2021

Input:

Praktické príklady z prípravných trhových konzultácií v roku 2021

27.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:50

Kapitoly videa

Verejný obstarávateľ je pred vyhlásením súťaže oprávnený vykonať tzv. trhové konzultácie na účely prípravy súťaže a informovania hospodárskych subjektov o plánovanej súťaži. Prípravné trhové konzultácie však môžu slúžiť verejným obstarávateľom aj na podporu inovatívnych riešení a na zistenie alternatívnych spôsobov ako môže naplniť svoje potreby. V zákone o verejnom obstarávaní je postup popísaný len všeobecne avšak je jasne stanovené, že postupom realizácia prípravných trhových konzultácia nemôže dôjsť k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti. V tomto videoseminári si predstavíme praktické príklady z prípravných trhových konzultácií.

Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Lektor Mgr. Jozef Kubinec, MSc vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po krátkom pôsobení v advokácii začal pracovať ako špecialista na verejné obstarávanie v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, kde neskôr pracoval ako vedúci tímu strategického nákupu a verejného obstarávania. Aktuálne pôsobí na Ministerstve vnútra SR. Počas pôsobenia v tejto inštitúcii absolvoval postgraduálne štúdium verejného obstarávania na Univerzite Tor Vergata v Ríme. Štúdium v tomto programe bolo zamerané na dôkladné skúmanie environmentálnych, etických, strategických a právnych otázok v globálnom kontexte.