dnes je 6.8.2020

Input:

Pokladnica e-kasa klient uvedenie do prevádzky

29.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:19:34

Kapitoly videa

V súvislosti s novým štandardom pre registračné pokladnice sa upravujú procesné postupy pre ich uvedenie do prevádzky. Zavádza sa harmonogram povinnosti používať nové formy registračných pokladníc.

Definujú sa špecifické postupy pre jednotlivý formy, a to virtuálnu a on-line registračnú pokladnicu.

Zavádza sa elektronický postup pri získavaní kódu pokladnice e-kasa klient a uvádzaní pokladníc e-kasa klient do prevádzky. Jeho cieľom je zefektívnenie práce finančnej správy a zjednodušenie plnenia povinnosti zo strany podnikateľov.

               

Obsah:

  1. Historický kontext
  2. Druhy pokladnice e-kasa klient
  3. Uvedenie pokladnice e-kasa klient do prevádzky

JUDr. Toško Beran

JUDr. Toško Beran

Zamestnanec Ministerstva financií Slovenskej republiky. Magisterské štúdium na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a rigorózne konanie na Trnavskej univerzite v Trnave. Dlhoročné skúsenosti s prípravou legislatívy v oblasti  správy daní a metodickým usmerňovaním jej aplikačnej praxe.