dnes je 11.7.2020

Input:

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19 - stav k 4.6.2020

8.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:59

Kapitoly videa

On-line webinár formou otázok a odpovedí reaguje na množstvá Vašich otázok a odpovedí na aktuálnu situáciu vo veci koronavírusu z pohľadu zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce. Poukazuje na zákonné možnosti poskytovania OČR, PN a súvisiace zmeny v odvodoch do Sociálnej poisťovne.

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.