dnes je 7.12.2021

Input:

Odklad v platení odvodov na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie a odpustenie povinnosti zaplatiť poistné na sociálne poistenie – novely zákona o sociálnom poistení v mesiaci apríl 2020

5.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:37

Kapitoly videa

Video sa zaoberá dvomi aktuálnymi novelami k zákonu o sociálnom poistení, a súvisiacimi nariadeniami vlády SR, ktoré v snahe o zmiernenie negatívnych dopadov mimoriadnej situácie a núdzového stavu, súvisiacimi s ochorením COVID-19, zaviedla Vláda SR. Prvá novela zavádza odklad v platení odvodov na sociálne poistenie a odklad v platení preddavkov na zdravotné poistenie splatných za mesiac marec 2020 pre subjekty, ktoré mali pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania v mesiaci marec 2020 o 40% a viac. Druhá novela umožňuje odpustenie povinnosti zaplatiť poistné za mesiac apríl 2020 na sociálne poistenie, SDS (II. pilier) a DDS (III. pilier) pre subjekty, ktoré museli byť z dôvodu rozhodnutia Úradu pre verejné zdravotníctvo v tomto mesiaci uzatvorené min. 15 dní.                     

Obsah:

  1. Odklad splatnosti poistného za obdobie marec 2020 - odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie a zdravotné poistenie, predĺžená splatnosť poistného
  2. Odpustenie povinnosti zaplatiť poistné za obdobie apríl 2020 na sociálne poistenie, II. a III. pilier
  3. Príklady a otázky k témam

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.