Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO, účinné od 1.1.2018

5.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:40:52

Kapitoly videa

Ing. Peter Horniaček Vás v tomto zázname zo semináru prevedie novelami zákona o dani z príjmov, ktoré sú účinné od 1.1.2018, pričom sa zameriava na právnické osoby.

Obsah:

 • zoznam noviel
 • zámer novely ZDP
 • Transpozícia smernice ATAD

 • Zdanenie pri odchode (ExitTax)
 • Zavedenie CFC pravidiel (pre kontrolované zahraničné spoločnosti) 
 • Pravidlá proti dvojitému uplatneniu výdavkov (tzv. hybridné nesúlady)
 • Spresnenie zdanenia dividend spoločníkov v. o. s. a komplementárov k. s., ak mi tieto plynú z účasti v. o. s a k. s. v inej obchodnej spoločnosti (s. r. o., a. s.)

 • Spresnenie zdanenia dividend a ostatných príjmov
 • Zavedenie stimulov pre zatraktívnenie podnikania v domácom kúpeľníctve

 • Stimuly podpory domáceho kúpeľníctva – na strane FO 
 • Podpora podnikového výskumu a vývoja

 • Patent Box
 • Odpis pohľadávok a tvorba OP k pohľadávkam

 • Úprava daňového odpisu pohľadávok
 • OP k príslušenstvu pohľadávky 
 • Odpis pohľadávok a tvorba OP  k pohľadávkam voči FO v procese oddlženia
 • Oslobodenie odpisu záväzku na základe splátkového kalendára
 • Použitie kapitálového fondu z príspevkov (novela Obchodného zákonníka)

 • Novela Obchodného zákonníka – kapitálový fond z príspevkov 
 • Novela ZDP nadväzujúca na novelu Obchodného zákonníka (čl. VIII) – pravidlá zdanenia použitia KF z príspevkov
 • Definícia „vkladu“ na účely ZDP – nový základný pojem 
 • Zdanenie prostriedkov z použitia KF tvoreného z príspevkov
 • Rozšírenie pojmu dividenda 
 • Úprava VC finančného majetku – splatený vklad na účely uplatnenia DV pri predaji obchodného podielu
 • Tvorba KF z príspevkov nie je DV
 • Novela Obchodného zákonníka – kapitálový fond z príspevkov
 • Úpravy pre podnikové kombinácie – Obmedzenie používať pôvodné hodnoty

 • Nepeňažné vklady a použitie RH a pôvodných cien
 • Zlúčenie, splynutie a rozdelenie a použitie RH a pôvodných cien
 • Obmedzenie používania pôvodných cien pri podnikových kombináciách – prechodné ustanovenie
 • Zavedenie pravidiel pre zdanenie výplaty oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení
 • Zdanenie výplaty oceňovacích rozdielov z precenenia pri podnikových kombináciách 
 • Zdanenie výplaty oceňovacích rozdielov – prechodné ustanovenia
 • Zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania

 • Zmeny v definícii stálej prevádzkarne
 • Nový zdroj príjmov na území SR 

 • Rozšírenie kritérií pre určenie rezidencie FO 
 • Oslobodenie príjmov z predaja obchodného podielu u PO

 • Podmienky pre oslobodenie príjmov z predaja obchodného podielu u PO 
 • Vypustenie podmienky odchýlky od priemerného kurzu
 • Úprava pre úroky z úverov a pôžičiek na obstaranie akcií alebo obchodného podielu – posúdenie DV
 • Oslobodenie príjmov z predaja obchodného podielu u PO
 • Doprava zamestnancov

 • Oslobodenie nepeňažného plnenia  u zamestnanca – zabezpečenie dopravy zamestnávateľom
 • DV pri poskytovaní dopravy zamestnancom
 • Oslobodenie príjmov z reklám vybraných typov neziskových organizácií 

Lektor

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

Súbory na stiahnutie

Novela ZDP od roku 2018_Prezentacia.pdf 0.59 MB
 
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: