dnes je 22.5.2022

Input:

Novela zákona o verejnom obstarávaní č. 395/2021 Z. z.

17.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:16

Kapitoly videa

Videoseminár  sa venuje dlhoočakávanej novele č.  395/2021 Z. z., ktorá novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní , ktorá prináša zásadné zmeny vo fungovaní verejného obstarávania. Jedná sa o 16. novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudne účinnosť 31.marca 2022, vo vzťahu k povinnosti používať elektronické prostriedky zapísané v zozname, ktorý stanovuje novela, s účinnosťou od 1. augusta 2022, vo vzťahu k povinnosti využívania odborných garantov vo verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31. marca 2024.

Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Lektor Mgr. Jozef Kubinec, MSc vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po krátkom pôsobení v advokácii začal pracovať ako špecialista na verejné obstarávanie v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, kde neskôr pracoval ako vedúci tímu strategického nákupu a verejného obstarávania. Aktuálne pôsobí na Ministerstve vnútra SR. Počas pôsobenia v tejto inštitúcii absolvoval postgraduálne štúdium verejného obstarávania na Univerzite Tor Vergata v Ríme. Štúdium v tomto programe bolo zamerané na dôkladné skúmanie environmentálnych, etických, strategických a právnych otázok v globálnom kontexte.