dnes je 15.7.2020

Input:

Novela zákona o DPH od roku 2020

20.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:20

Kapitoly videa

Ing. Tomáš Janoušek, partner poradenskej skupiny XTEND, daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov, pripravil v spolupráci s vydavateľstvom Verlag Dashofer krátky prehľad zmien, ktoré prinášajú novely zákona o DPH od januára 2020. Lektor Vás prevedie najdôležitejšími zmenami, vysvetlí ich aplikáciu v praxi a upozorní na nuansy. Videoseminár je zameraný najmä na zmeny týkajúce sa transpozície práva EÚ do slovenskej legislatívy, t.j. zavedenie režimu call-off stock, jednotné pravidlá pri určitých reťazových obchodoch v rámci EÚ a zavedenie hmotnoprávnej podmienky IČ DPH nadobúdateľa pre uplatnenie oslobodenia od dane.

Obsah:

  • režim call- off stock
  • Reťazové obchody v rámci EÚ
  • IČ DPH nadobúdateľa ako hmotnoprávna podmienka
  • Ostatné zmeny a doplnenia
  • Znížená sadzba DPH 10 % na vybrané druhy tlačených periodík
  • Rozšírenie potravín, na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba 10 % DPH

Ing. Tomáš Janoušek

Ing. Tomáš Janoušek

Je daňovým poradcom a členom Slovenskej komory daňových poradcov. Je partnerom poradenskej spoločnosti XTEND, pričom sa venuje transferovému oceňovaniu (transferová dokumentácia vrátane stratégie, a to v súlade s legislatívou a smernicou OECD o transferovom oceňovaní), medzinárodnému zdaňovaniu (inovatívne a efektívne holdingové štruktúry so zameraním na medzinárodné daňové plánovanie, daňové stratégie, príprava daňových analýz a stanovísk) a korporátnym daniam."