dnes je 15.7.2020

Input:

Novela daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2020 a 1.1.2021

28.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:59

Kapitoly videa

Primárnym cieľom novely je zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov a zefektívnenie niektorých ustanovení zákona. Okrem iných sa upravujú ustanovenie o zastupovaní pri správe daní a povoľovaní odkladu alebo platenie dane v splátkach.

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa v registračnom konaní rušia vybrané povinnosti daňových subjektov a zavádza sa registrácia z úradnej moci.

S cieľom efektívnejšieho vymáhania daňových nedoplatkov sa navrhuje nový spôsob exekúcie, zadržaním vodičského preukazu. Dane, sú dôležitý fiškálny nástroj politiky štátu, aby však bolo možné zabezpečiť riadne  plnenie všetkých jeho funkcií, je potrebné dôsledné vyžadovanie ich platenia a následné vymáhanie.                             

Obsah:

  1. Ciele novely
  2. Obsah novely
  3. Zníženie administratívnej záťaže pri správe daní
  4. Zefektívnenie výberu daní
  5. Legislatívno-technické úpravy

JUDr. Toško Beran

JUDr. Toško Beran

Zamestnanec Ministerstva financií Slovenskej republiky. Magisterské štúdium na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a rigorózne konanie na Trnavskej univerzite v Trnave. Dlhoročné skúsenosti s prípravou legislatívy v oblasti  správy daní a metodickým usmerňovaním jej aplikačnej praxe.