dnes je 5.12.2022

Input:

Nové pravidlá riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v SR účinné od 1. júla 2019

20.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:51

Kapitoly videa

Nové pravidlá riešenia sporov vychádzajú z OECD projektu BEPS (Akcia 14) a Smernice Rady (EÚ) o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii. Ich zámerom je najmä zamedzenie dvojitého zdanenia a zachovanie s tým súvisiacich práv dotknutých daňových subjektov. Prípadné spory môžu vzniknúť na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s členskými štátmi alebo tretími štátmi alebo na základe Arbitrážneho dohovoru. Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia podľa jednotlivých častí zákona začína vždy na základe žiadosti dotknutého daňového subjektu. Každý spor môžu zainteresované štáty vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak k vzájomnej dohode nedôjde, dotknutý daňový subjekt môže podľa nastavených pravidiel využiť možnosť vyriešenia sporu prostredníctvom poradnej komisie zloženej z nezávislých expertov.

Zefektívnením existujúcich pravidiel riešenia sporov dôjde k účinnému zamedzeniu dvojitého zdanenia, čím sa zvýši úroveň dodržiavania medzinárodných záväzkov zo strany členských a zmluvných štátov a posilní sa celková dôvera verejnosti, občanov a daňových subjektov v spravodlivosť a spoľahlivosť daňových systémov.

Obsah:

  1. Materiálne a formálne pramene
  2. Nový zákon
  3. Začatie konania
  4. Zamedzenie dvojitého zdanenia dohodou
  5. Zamedzenie dvojitého zdanenia poradnou komisiou
  6. Výsledok konania o zamedzení dvojitého zdanenia
  7. Osobitná úprava pre subjekty z tretích krajín