Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nezaplatenie faktúry alebo záväzku ako trestný čin

18.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:18:46

Kapitoly videa

V príspevku sa venujem rozlišovaniu situácií, keď prijímateľ služby alebo tovaru neuhradí svoj dlh s ohľadom na to, kedy sa môže jednať o trestný čin a kedy „len“ o civilný záväzok. Autor poukazuje nielen na klasické obchodnoprávne vzťahy, ale aj na vzťahy zamestnávateľ – zamestnanec ako aj na neuhradenie odvodov na sociálne poistenie a zdravotné poistenie.

Obsah:

  • následky nesplnenia si peňažného záväzku (príslušenstvo, súdne trovy, exekúcia),
  • rozdiel civilné a trestné konanie, trestne zodpovedný páchateľ, rozdielne sankcie tresty
  • trestný čin podvodu
  • Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania
  • Nevyplatenie mzdy a odstupného
  • Trestné činy daňové

Lektor

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.

 
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: