dnes je 15.7.2020

Input:

Nakladanie s odpadmi - povinnosti miest a obcí v roku 2019

28.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:20:17

Kapitoly videa

Videoseminár sa venuje vybraným ustanoveniam zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Pojednáva o základných pojmoch v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Priblížená je problematika programu odpadového hospodárstva obce a základné úlohy obce v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.     

Obsah:

  • Základné pojmy
  • Program odpadového hospodárstva obce
  • Úlohy obce pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
  • Miestny poplatok za komunálne odpady