dnes je 6.8.2020

Input:

Mzdové zvýhodnenia od 1.5.2019 za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu

17.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:52

Kapitoly videa

Video sa zoberá dopadom NV č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 na mzdové zvýhodnenia, zmenami, ktoré priniesla novela ZP vo vzťahu k určovaniu začiatku dňa pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenami podľa § 95 a ďalších  ZP /sobota, nedeľa/ s príkladmi, k výške a zmene  mzdového  zvýhodnenia a príplatkov za nočnú prácu, sobotu, nedeľu od 1.5.2019 a s tým súvisiacich náležitosti.                 

Obsah:

NV č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019

Mzdové podmienky  § 119, § 119a ZP

Začiatok dňa pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenami § 95  ZP

Mzda a náhrada mzdy za sviatok

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo  s  dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta  Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.