Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017 - zmeny v tlačive

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:25:51

Kapitoly videa

Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané v tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017. V úvodnej časti sa oboznamuje so zdrojom týchto zmien, ktorými sú novely ZDP vykonané s účinnosťou od roku 2017 a 2018 a potreba niektorých spresnení. Nasleduje časť, v ktorej sú uvedené zmeny v II. časti tlačiva – Výpočet ZD a dane. V ďalšej časti je oboznámenie so zmenami v pomocných tabuľkách k II. časti, a to vrátane zmien v interpretácii obsahovej náplne, ktoré sú uvedené v poučení k tlačivu. Nasleduje časť, ktorá oboznamuje s novou IV. časťou tlačiva, ktorá je určená na vyčíslenie osobitného základu dane pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti. V ďalšej časti sa oboznamuje s novou V. časťou, ktorá slúži na vyčíslenie osobitného základu dane z dividend, vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku a pod., ktoré tieto príjmy plynú z tzv. nezmluvného štátu a sú zdanené samotným daňovníkom osobitnou sadzbou dane 35 % v tomto základe dane. Nasleduje oboznámenie so spresneniami v VI. časti, ktorou je vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov PO. Predposlednou časťou videa je oboznámenie so spresnením v VII. časti, t. j. v mieste na osobitné záznamy v súvislosti so zavedením oslobodenia od dane podľa § 13a a § 13b ZDP v novele ZDP účinnej od roku 2018. V poslednej časti sa uvádza zavedenie novej VIII. časti, ktorou je žiadosť o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f ZDP v splátkach.

Obsah:

  1. Novely ZDP, ktoré si vyžiadali zmeny v tlačive daňového priznania PO za rok 2018
  2. Zmeny v II. časti tlačiva
  3. Zmeny v pomocných tabuľkách k II. časti tlačiva
  4. Nová IV. časť tlačiva – osobitný základ dane pre zdanenie pri odchode
  5. Nová V. časť tlačiva – osobitný základ dane podľa § 51e ZDP
  6. Spresnenie vyplňovania IČO prijímateľa asignovanej dane v VI. časti tlačiva
  7. Doplnenie VII. časti tlačiva – Miesto na osobitné záznamy
  8. Nová VIII. časť tlačiva – žiadosť o platenie dane pri odchode v splátkach

Lektor

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

 
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: