dnes je 14.6.2021

Input:

Daňová kontrola za ostatné roky

4.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:26

Kapitoly videa

Predmetom videoseminára je zhodnotenie priebehu daňovej kontroly, ako náročného procesu preverovania skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane z pohľadu zástupcu. Videoseminár je zameraný aj na zhodnotenie prístupov správcov dane a  predmet daňových kontrol za posledné roky. V ďalšej časti je videoseminár venovaný súčasným a budúcim povinnostiam, rizikám a výzvam daňových subjektov, ktoré sú s daňovou kontrolou spojené.

Mgr. Peter Rakovský, PhD.

Mgr. Peter Rakovský, PhD.

Lektor Mgr. Peter Rakovský, PhD. absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr obhájil aj dizertačnú prácu s názvom „Právne riziká zneužitia finančných operácií“, v ktorej sa venoval najmä problematike zneužitia práva v oblasti daní a transferového oceňovania. Na Katedre finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyučuje právo finančného trhu a daňové právo. Zúčastnil sa na viacerých odborných seminároch a konferenciách v Amerike, Rakúsku a v Českej republike na tému medzinárodného zdaňovania.