Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Činnosť agentúr dočasného zamestnávania - aktuálna právna úprava od 1.9.2018

27.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:38:01

Kapitoly videa

Videoseminár „Činnosť agentúr dočasného zamestnávania – aktuálna právna úprava od 1.9.2018“ sa týka podmienok činnosti ADZ, počnúc podmienkami založenia ADZ, povolenia na činnosť, osobitostí pracovno-právnych vzťahov a povinností medzi ADZ, užívateľským zamestnávateľom a dočasne prideleným zamestnancom.  Seminár sa zaoberá aj náležitosťami pracovnej zmluvy, dohody o dočasnom pridelení medzi agentúrou, zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom. Podrobne sa venuje administratívnym podmienkam činnosti ADZ. Rozoberá aj ekonomické výhody spolupráce s agentúrami dočasného zamestnávania.

Obsah: 

  • Agentúrne zamestnávanie dočasne pridelených zamestnancov – zmluvné vzťahy: obchodné právo, pracovné právo – právny rámec Zákonník práce, zákon o službách zamestnanosti
  • Založenie agentúry dočasného zamestnávania – právne náležitosti, register ADZ na ÚPSVaR
  • Podmienky pre ADZ od 1. septembra 2018
  • Podmienky zamestnávania – pracovno-právne vzťahy, náležitosti pracovnej zmluvy, náležitosti dohody o dočasnom pridelení
  • Povinnosti agentúr dočasného zamestnávania
  • Povinnosti dočasne prideleného zamestnanca
  • Povinnosti užívateľského zamestnávateľa
  • Správa o činnosti ADZ – povinnosť raz ročne, náležitosti správy, lehoty
  • Výhody spolupráce s agentúrou dočasného zamestnávania

Lektor

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.

 
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: