dnes je 22.10.2021

Input:

Aktuálny stav mzdovej agendy od 1.1.2018

28.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:06

Kapitoly videa

Videozáznam sumarizuje legislatívne schválené zmeny v mzdovej oblasti platné od 1.1.2018. V oblasti Zákonníka práce si prejdeme hodnoty minimálne mzdy, minimálnych mzdových nárokov a príplatkov ku mzde. V oblasti sociálneho poistenia si spomenieme odvodovú úľavu, maximálne vymeriavacie základy poistného a zmenu v lehotách v registrácii v sociálnej poisťovni. V oblasti zdravotného poistenia si spomenieme odvodovú úľavu a odpočítateľnú položku zdravotného poistenia. V nadväznosti na úpravu životného minima sa upravila suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňový bonus- tieto zmeny si tiež spomenieme vo videu.

  • Minimálna mzda
  • Minimálne mzdové nároky
  • Príplatky ku mzde
  • Sociálne poistenie – odvodová úľava
  • Sociálne poistenie – DBPŠ
  • Sociálne poistenie – Vymeriavací základ
  • Sociálne poistenie – registrácie
  • Zdravotné poistenie – odvodová úľava
  • Zdravotné poistenie – Vymeriavací základ
  • Zákon o dani z príjmov – novela zákona

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.