dnes je 26.11.2020

Input:

Aktuálne témy pre verejnú správu a samosprávu v roku 2020 (stav k 30.10.2020)

30.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:28

Kapitoly videa

Aktuálna situácia v ohľadom celoplošného testovania z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti samosprávy obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom.

JUDr. Marek Šmid, LLB.

JUDr. Marek Šmid, LLB.

Advokát advokátskej kancelárie MAPLE & FISH v Bratislave, kde sa venuje právu verejného obstarávania, štátnej pomoci, angloamerickému právu (Common Law), ako aj obchodnému a občianskemu právu. Najmä v oblasti verejného obstarávania je dlhodobým prispievateľom a lektorom odborného vydavateľstva Verlag Dashöfer. Ovláda plynule tri cudzie jazyky – taliansky, anglicky a francúzsky.