dnes je 30.10.2020

Input:

Aktuálne odporúčania MF SR pre samosprávy miest a obcí v roku 2020 (stav k 10. 9. 2020)

22.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:54

Kapitoly videa

Webinár sa venuje téme, ktorá je aktuálna v týchto mesiacoch v územnej samospráve a aj v štátnej správe a reaguje na výkon základnej finančnej kontroly s ohľadom na metodiku Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorá je zverejnená na webovom sídle. Zároveň lektor odporúča do praxe roka 2020 zapracovanie častých kontrolných upozornení k:

  1. formálnej správnosti  jej výkonu,
  2. zákonnej stránke overovania,
  3. potrebe zastupovania zamestnancov
  4. uvádzaniu podpisov a podobne.

Dr. Jozef Sýkora MBA

Dr. Jozef Sýkora MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Viedol v minulosti tému finančnej kontroly na Úrade Vlády a na Úrade podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu.  Lektor je  aktuálne  prednášajúcim  vzdelávania kontrolórov  v odbore finančné právo na Ekonomickej univerzite v Bratislave.