dnes je 20.9.2020

Input:

Aktuálne o úpravách termínov individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky pre štátnu správu a samosprávu

18.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:26:04

Kapitoly videa

V tomto webinári sa dozviete aký vplyv má legislatíva schválená v súvislosti s pandémiou koronavírusu na termíny splnenia si povinností v oblasti výkazníctva štátnej správy a samosprávy. Konkrétne ide o povinnosť zostavenia Poznámok individuálnej účtovnej závierka a povinnosť zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky. Ďalej sa zaoberáme  zásadami uplatňovanými pri konsolidácii a určením kto zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. Veríme, že Vás zaujmú aj  príklady konsolidačných operácií vrátane identifikovania vzájomných vzťahov transferového charakteru v rámci konsolidovaného celku samosprávy. Neopomenuli sme ani proces odsúhlasovania vzájomných vzťahov.

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Uznávaná odborníčka, metodička a vyhľadávaná lektorka