dnes je 15.7.2020

Input:

Aktuálne o prenosnom dokumente A1 vo vzťahu k informáciám Sociálnej poisťovne

23.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:27

Kapitoly videa

PD A1 je doklad, ktorým sa musí  jeho držiteľ preukázať počas kontrol pri výkone práce v inom členskom štáte EÚ zo strany inšpekcie práce daného štátu. Ak ho nemá, je on ako fyzická osoba, či už ako zamestnanec alebo SZČO, vystavený sankciám, rovnako ako jeho zamestnávateľ. Ak sa ním nemôže preukázať ani v dodatočnej lehote, a nebol v čase kontroly poistený v systéme sociálneho  zabezpečenia členského štátu, kde akurát vykonával prácu, je jeho práca považovaná za nelegálnu, a jeho zamestnávanie je tiež považované za nelegálne, z čoho vyplývajú nielen pokuty za čiernu prácu ako takú, ale aj rôzne zákonné obmedzenia pre zamestnávateľa v ďalších rokoch plynúcich po preukázaní nelegálneho zamestnávania. Je dôležité pripomenúť si, čo vlastne prenosný dokument A1 predstavuje, aký má význam pre zamestnanca aj zamestnávateľa, aké žiadosti a ich prílohy doložiť, aby žiadateľovi pobočka Sociálnej poisťovne PD A1 vystavila.

Obsah:

  • PD A1 – čo predstavuje tento dokument, na koho sa vzťahuje, v ktorých členských štátoch platí a v akej forme (info Socpoist z 11.06.2019);
  • na ktoré špecifické situácie sa vzťahuje PD A1, aké žiadosti pre Sociálnu poisťovňu sú s tými situáciami spojené
  • prečo je (vždy bol a bude) PD A1 individualizovaný, neprenosný, vystavený na konkrétnu osobu, s konkrétnym kódom (info Socpoist z 15.04.2019)
  • zmeny v situácii držiteľa PD A1, ich oznámenie Sociálnej poisťovni
  • neexistencia PD A1, a nelegálna práca / nelegálne zamestnávanie
  • platnosť PD A1

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.