dnes je 19.8.2022

Input:

Ako odhaliť manipulatívne techniky zamestnancov na pracovisku

18.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:15:41

Kapitoly videa

Videoseminár je orientovaný na problematiku manipulatívnych techník zamestnancov na pracovisku. Manipulácia je zámerné alebo nevedomé používanie neférového spôsobu správania, a čoraz častejšie sa s ňou stretávame aj na pracovisku. Čo rozumieme pod pojmom manipulácia? Ako sa manipulácia využíva a ako ju rozpoznať? Aké typy manipulácie poznáme a ako sa jej môžeme brániť? Na tieto otázky vám zodpovie lektorka.

PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

Je majiteľkou spoločnosti SoWiRes- Solutions with respect, ktorá je zameraná na oblasť rozvoja a riadenia ľudských zdrojov. Má dlhoročné skúsenosti v bankovníctve, kde pôsobila na rôznych manažérskych pozíciách. Pracovala ako Riaditeľka odboru ľudských zdrojov v spoločnosti Proficredit Slovakia. Niekoľko rokov pôsobila ako Group HR Officer pre viacero spoločností.

Elena Moravčíková je medzinárodne certifikovaná koučka ACC. Je členkou Medzinárodnej federácie koučov ICF, SAKO- Slovenskej Asociácie Koučov, ako aj Slovenskej pobočky ICF. Venuje sa individuálnemu koučingu a skupinovým  tréningom v oblastiach manažérskych zručností, osobnostného rastu, vrátane komunikačných a prezentačných zručností. Okrem rozvoja a vzdelávania pomáha firmám nastavovať a skvalitňovať procesy v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Elena Moravčíková vyštudovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, odbor Biológia – Etika s prvkami psychológie, filozofie a teórie poznania. Svoje vzdelanie doplnila doktorátom z Antropológie človeka. Zameriava sa na rozvoj emočnej inteligencie so zameraním na efektívne využívanie komunikačných zručností a tým zvyšovanie úrovne manažmentu ako aj jednotlivcov.