dnes je 1.10.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

79/2015 Z.z., Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 28.12.2021

79/2015 Z.z.
zákon
zo 17. marca 2015
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 90 a § 135a
313/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
90/2017 Z.z.
1. 5. 2017
mení a dopĺňa 35 novelizačných bodov
90/2017 Z.z.
1. 1. 2018
dopĺňa § 54
292/2017 Z.z.
1. 12. 2017
dopĺňa § 134
292/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 246 novelizačných bodov
292/2017 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
106/2018 Z.z.
20. 5. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 90, §100 a poznámku pod čiarou
208/2018 Z.z.
1. 8. 2018
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
312/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 119 novelizačných bodov
312/2018 Z.z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa § 27, § 28 a § 59
460/2019 Z.z.
27. 12. 2019
mení a dopĺňa 111 novelizačných bodov
460/2019 Z.z.
1. 7. 2020
mení a dopĺňa 48 novelizačných bodov
460/2019 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
460/2019 Z.z.
3. 7. 2021
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
460/2019 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
302/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
302/2019 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
302/2019 Z.z.
1. 7. 2021
dopĺňa §103
302/2019 Z.z.
1. 1. 2022
doteraz neuvedené
302/2019 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
74/2020 Z.z.
9. 4. 2020
dopĺňa § 135h
364/2019 Z.z.
1. 9. 2020
mení § 60
285/2020 Z.z.
14. 10. 2020
mení a dopĺňa 25 bodov
285/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
9/2021 Z.z.
19. 1. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
46/2021 Z.z.
6. 2. 2021
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
128/2021 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
216/2021 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
372/2021 Z.z.
1. 11. 2021
mení a dopĺňa 82 novelizačných bodov
372/2021 Z.z.
1. 1. 2022
doteraz neuvedené
372/2021 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
372/2021 Z.z.
1. 1. 2025
doteraz neuvedené
430/2021 Z.z.
1. 12. 2021
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
430/2021 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
430/2021 Z.z.
3. 7. 2024
doteraz neuvedené
430/2021 Z.z.
1. 12. 2024
doteraz neuvedené
430/2021 Z.z.
1. 1. 2025
doteraz neuvedené
430/2021 Z.z.
1. 1. 2030
doteraz neuvedené
518/2021 Z.z.
28. 12. 2021
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,
b) opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu,
c) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,
d) rozšírenú zodpovednosť výrobcov,
e) nakladanie s vyhradenými
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Enviro | BOZP | Komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Prístup k videoseminárom kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Podklady, s ktorými lektor pracuje, si môžete  stiahnuť do svojho počítača.
  • K videosemináru môžete položiť otázku, ktorú Vám zadarmo zodpovieme v priebehu 14 dní.
  • V priebehu celého roka rozširujeme našu videotéku.
  • Aktuálne znenie vybraných právnych predpisov. 
  • Prednášajú Vám odborníci, ktorí vysvetľujú problematiku s príkladmi.
  • On-line vzdelávaním šetríte čas, a ak Vám je niečo nejasné, môžete si pustiť videoseminár znova.